HOME | Nieuws | Ernstiger letsels bij ongeluk met drank
Letselschade
02/01/2022

Ernstiger letsels bij ongeluk met drank

Ongelukken waarbij alcohol in het spel is, leveren relatief gezien ernstiger letsels op dan ongevallen waarbij alle betrokkenen nuchter zijn. Ongelukken met drank leiden ook vaker tot ziekenhuisopnames. Hoofdletsel is een opvallend vaak voorkomende kwetsuur bij drankongelukken.

Dat constateert VeiligheidNL in het deze week verschenen jaarlijkse rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol in 2020. Het geeft inzicht in de behandelingen op de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van de Nederlandse ziekenhuizen naar aanleiding van alcoholvergiftigingen en ongevallen en geweldpleging waarbij alcohol betrokken was.

Veel alcohol-gerelateerde ongevallen ontstaan door een val, vaak van de trap, of door een val van een fiets. In bijna 1 op de 10 gevallen is sprake van geweldpleging. Vorig jaar was in de kenmerken van ongevallen met alcohol overigens geen ander beeld waar te nemen dan in 2019. VeiligheidNL concludeert dat het aantal ongevallen met alcohol de laatste tien jaar leek te stijgen, maar in 2020 flink afnam, met bijna een vijfde. De afname met 19 procent kwam waarschijnlijk door corona en coronamaatregelen, met name de lockdowns.

In 2020 vonden naar schatting 15.400 SEH-behandelingen plaats na ongevallen waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was, bij het slachtoffer en/of een andere betrokkene. Dit was 3 procent van alle SEH-bezoeken wegens een ongeval of geweldpleging in 2020, net als in 2019. Traditiegetrouw krijgen vooral mannen (van alle leeftijden) en jongeren tussen de 18 en 24 jaar veel ongelukken waarbij drank in het spel is. De kans om na een ongeval met alcohol op de SEH te komen was het grootst voor jongeren van 18-24 jaar. Mannen hadden een bijna drie keer zo grote kans op SEH-bezoek na alcoholgebruik als vrouwen. Ongevallen waarbij alcohol betrokken is leiden in de regel, ook in 2020, tot ernstiger letsel dan ongevallen waarbij alcohol geen rol speelde.

Ziekenhuisopnames

Van alle slachtoffers die met letsel op de spoedeisende hulp werden behandeld, werd vorig jaar gemiddeld 18 procent daarna ook opgenomen in het ziekenhuis voor verdere behandeling. Na de behandeling op de SEH-afdeling wegens een ongeval met alcohol, werd een derde deel (32 procent) van de patiënten opgenomen in het ziekenhuis, in totaal 4.900. Een behoorlijk verschil dus, en een relatief groot aandeel in de opnamen. Ook dat geeft volgens de onderzoekers eens te meer aan dat ongevallen waarbij alcohol betrokken is relatief vaak tot ernstig letsel leiden.

Dat laatste blijkt ook uit de constatering dat bijna twee derde deel van de letsels (64 procent) die ontstonden door ongevallen waarbij alcohol een rol speelde, als ernstig werd geclassificeerd volgens de MAIS2+ classificatie. Bij de overige ongevallen werd een significant kleiner deel (53 procent) van de letsels geclassificeerd als ernstig letsel. Wat vooral opvalt is dat bij ongevallen met betrokkenheid van alcohol het aandeel hoofdletsel groot was (53 procent van de letsels) ten opzichte van het aandeel hoofdletsel bij overige ongevallen (15 procent). Deze laatste leidden vaker tot letsel aan de armen of de benen. Vooral hersenschuddingen, maar ook ernstig schedel- of hersenletsel komen relatief veel voor bij ongevallen met alcoholgebruik.

Oorzaken

Met een flinke slok op van een trap vallen is een van de meest voorkomende oorzaken van een bezoekje aan de Eerste Hulp na een ongeluk met alcohol. In ruim de helft van de alcohol gerelateerde SEH-bezoeken was sprake van een privé-ongeval, meestal een val (80 procent). Vooral een val van een vaste trap kwam opvallend vaak voor bij ongevallen met alcohol: in 20 procent van de ongevallen was hiervan sprake. Bij ongevallen waarbij alcohol geen rol speelde was 8 procent een val van een vaste trap. In een derde van de ongevallen met alcohol was sprake van een verkeersongeval, waarvan de helft een val van de fiets. Met een dronken hoofd tegen de stoeprand knallen kwam het vaakste voor. Bijna één op de tien letsels waarbij alcohol geregistreerd werd ontstond door geweldpleging, vaak een slag, klap, stomp of trap.

Alcoholvergiftiging

In 2020 is in Nederland naar schatting 4.200 keer iemand op de SEH terechtgekomen met een alcoholvergiftiging. Van deze 4.200 was een vijfde deel jonger dan 18 jaar. Ook de kans om met een alcoholvergiftiging op de SEH terecht te komen was het grootst voor 12-17jarigen, gevolgd door jongeren van 18-24 jaar. De 12-24jarigen hebben relatief dus meer alcoholvergiftigingen dan oudere personen. Een klein verschil met 2019 was te zien bij jongens/jonge mannen. In 2019 was de kans binnen de leeftijdsgroep 12-17 jaar het grootst, maar in 2020 kende de leeftijdsgroep 18-24 jaar een groter risico.

Aangereden door beschonken bestuurder

Stel dat u wordt aangereden door een bestuurder die alcohol heeft gedronken. Heeft u dan recht op schadevergoeding? Ja, zelfs als de verzekeraar van de tegenpartij zegt dat de schade niet wordt vergoed, omdat dit wordt uitgesloten in de polisvoorwaarden. Wanneer u het slachtoffer bent, moet de verzekeraar uw schade toch vergoeden en het daarna met de verzekerde afhandelen. Schakel altijd een jurist in voor het claimen van uw schadevergoeding, zodat u:

OVER LETSELLIJN

Waarom kiezen voor Letsellijn?

Wij zijn een groep enthousiaste en gekwalificeerde letselschade-experts op één lijn die samen hard werken aan de juridische dienstverlening van heden.
Check Icon
Gratis intake en dienstverlening
Check Icon
Wij komen u thuis bezoeken
Check Icon
Snel, persoonlijk en begrijpelijk advies
Check Icon
Maximale schadevergoeding
Check Icon
MKB-loonschade verhalen
Lees meer

Wij kunnen namens u de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen en kosteloos uw schade verhalen.

Deze website maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij verzamelen gegevens conform onze privacyverklaring.
Accepteren