Home | Letselschadeproces in 7 stappen
LETSELLIJN, UW EXPERT IN LETSELSCHADE

Letselschadeproces in 7 stappen

LETSELSCHADEPROCES

in 7 stappen

Letselschade is divers, kan lichamelijk en/of geestelijk zijn en kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout of een beroepsziekte. Het slachtoffer heeft daarbij in alle gevallen recht op een passende schadevergoeding. Om die aanspraken geldend te kunnen maken dienen diverse stappen te worden doorlopen. Deze stappen komen doorgaans ook aan de orde bij een intakegesprek.

Stap 1. Analyse situatie

Nadat een zaak bij Letsellijn B.V. is aangemeld, neemt één van de experts contact met u op. Over het algemeen, als de aansprakelijkheid erkend is, zal de expert u thuis bezoeken voor een persoonlijke kennismaking en het ongeval en gevolgen daarvan te bespreken.

Stap 2. Beoordeling aansprakelijkheid

De expert zal de verantwoordelijke partij (schriftelijk) aansprakelijk stellen. Vaak volgt daarna een discussie over de interpretatie van de feitelijke omstandigheden, waarna een juridische toetsing volgt. Erkenning van aansprakelijkheid kan geheel of gedeeltelijk zijn. Bij gedeeltelijke aansprakelijkheid wordt nagegaan in welke mate u zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. De expert zal vervolgens de contacten voor u onderhouden met alle betrokken partijen.

Stap 3. Opbouw medisch dossier

Om te kunnen beoordelen dat het letsel in rechtstreeks verband staat met uw ongeval en om het genezingsproces te kunnen volgen, wordt een medisch dossier opgebouwd. De expert laat zich hiertoe bijstaan door een medisch adviseur. Tussen medisch adviseurs is echter ook met regelmaat verschil van mening over de blijvende gevolgen en de toerekening daarvan (het zogenaamde causale verband). Om deze (blijvende) gevolgen uiteindelijk objectief vast te stellen, volgt meestal een onafhankelijk medisch onderzoek.

Stap 4. Medische eindtoestand

Het afwikkelen van uw letselschadezaak kan pas plaatsvinden als er sprake is van volledig herstel, of wanneer duidelijk is dat er geen verdere verbetering of verslechtering van de nog aanwezige klachten valt te verwachten. Totdat dit stadium is bereikt, zal de expert regelmatig contact met u hebben over het verloop van het herstel en de daarmee gepaard gaande schadeposten.

Stap 5. Arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van het ongeval, kan met behulp met van een herstelcoach en/of arbeidsdeskundige gekeken worden naar het terugkeren in de eigen baan, dan wel in een andere baan bij uw eigen of andere werkgever. De herstelcoach of arbeidsdeskundige zal in overleg met de wederpartij benoemd worden.

Stap 6. Schade, smartengeld en definitieve afwikkeling

Gedurende het gehele schadeproces wordt doorlopend de geleden schade in kaart gebracht, waarbij de aansprakelijke verzekeraar periodiek wordt verzocht daarop voorschotten te verstrekken. Dit om te voorkomen dat u de schade moet voorfinancieren. Pas als er sprake is van een medische eindtoestand en, indien van toepassing, een stabiele arbeidssituatie is bereikt, kan de schade definitief worden vastgesteld. Het kan dan gaan om schade over de achterliggende periode maar ook over toekomstschade. Ook kan op dat moment smartengeld worden bepaald.

Stap 7 Vaststellingsovereenkomst

Als er overeenstemming is over de slotbetaling en de verdere voorwaarden van de regeling, kan uw dossier worden afgewikkeld. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Soms wordt er een juridisch voorbehoud opgenomen, zodat u in de toekomst terug kan komen op de afspraken. Veelal wordt er door de verzekeraar een belastinggarantie afgegeven. Hierin is opgenomen dat wanneer de Belastingdienst belasting heft over de schadevergoeding, de verzekeraar deze voor haar rekening neemt.

OVER LETSELLIJN

Waarom kiezen voor Letsellijn?

Wij zijn een groep enthousiaste en gekwalificeerde letselschade-experts op één lijn die samen hard werken aan de juridische dienstverlening van heden.
Check Icon
Gratis intake en dienstverlening
Check Icon
Wij komen u thuis bezoeken
Check Icon
Snel, persoonlijk en begrijpelijk advies
Check Icon
Maximale schadevergoeding
Check Icon
MKB-loonschade verhalen
Lees meer

Wij kunnen namens u de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen en kosteloos uw schade verhalen.

Deze website maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij verzamelen gegevens conform onze privacyverklaring.
Accepteren