Home | Verkeersongeval
MEER DAN 95% ZAKEN OPGELOST

Verkeersongeval

Letselschade na auto-ongeluk

U bent betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. U bent hierbij gewond geraakt. U heeft pijnklachten of verwondingen. Hierdoor maakt u extra kosten en loopt u inkomsten mis. Dat betekent dat u te maken heeft met letselschade. Voor deze schade wenst u een vergoeding te krijgen. Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan helpen wij u met het claimen van schadevergoeding. Als u ons inschakelt, kost de juridische hulp en bijstand u helemaal niets. Typ aan de rechterzijde uw naam en telefoonnummer in. U wordt vandaag nog teruggebeld. Eén van onze letselschadejuristen neemt uw zaak direct in behandeling.

Wij nemen uw zaak in behandeling

Als wij uw zaak in behandeling nemen, dan:

 • hoeft u geen tijd te besteden aan het uitpluizen van regels en wetten;
 • hoeft u geen ellenlange, juridische discussies te voeren;
 • loopt u niet het risico dat u in de toekomst nog met schade blijft zitten

Wij rekenen al uw schade namelijk zeer nauwkeurig uit. Onze uitgebreide schadeberekening leidt in veel gevallen tot uitkering van de maximale schadevergoeding die in uw situatie mogelijk is.

Uw schade vergoed krijgen

U bent als automobilist in botsing gekomen met een ander motorvoertuig. Door de klap heeft u mogelijk letsel opgelopen. Bij een auto-ongeluk kunnen lichte (nek)klachten na enkele dagen verergeren. Een pijnlijke nek of aanhoudende hoofdpijn, kunnen tekenen zijn van een whiplash. Welke klachten of verwondingen u ook heeft opgelopen; u moet er medisch voor behandeld worden. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Onze letselschadejuristen claimen deze kosten (en andere schade) bij de andere partij. Wij doorlopen het traject zeer snel. Als men hier te lang mee wacht, kunnen er diverse juridische- en / of financiële problemen optreden.

Aansprakelijkheid automobilist

Bij een botsing tussen twee auto’s of een auto en een ander motorvoertuig, is degene die de verkeersregels heeft overtreden aansprakelijk voor de schade van de andere partij. De tegenpartij is hier meestal voor verzekerd. Een verzekeraar zal u een zo laag mogelijke schadevergoeding aanbieden. Dit is een goed moment om een letselschadejurist in te schakelen, zodat u daadwerkelijk de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Schade verhalen?

 • Vul het schadeformulier in (samen met de veroorzaker van het ongeval)
 • Wij vragen het proces-verbaal voor u op
 • Wij stellen voor u de wederpartij (veroorzaker ongeval) aansprakelijk
 • Wij berekenen uw totale schade
 • Wij claimen uw schade

Letsel na een auto-ongeluk? Claim nu de schadevergoeding waar u recht op heeft. U hoeft zich de komende tijd dan geen zorgen te maken over alle extra kosten die u maakt, aangezien die allemaal worden vergoed.

Van achteren aangereden (kop-staart botsing)

Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding van achteren? Normaal gesproken de automobilist die van achteren op uw auto klapt. Dit geldt ook voor een motorrijder, brommer of scooter die van achteren op uw auto botst. Bestuurders zijn namelijk verplicht om voldoende afstand te houden.Uitzondering: indien de voorste bestuurder plotseling en zonder enige reden hard remt, heeft die persoon schuld aan de aanrijding.

Een aanrijding van achteren vindt vaak plaats;

 • Op de snelweg;
 • In een file;
 • Voor het stoplicht;
 • Bij het afslaan.

Wie is aansprakelijk

Onze juristen kunnen u meteen vertellen wie er aansprakelijk is. Dat bespaart u een hoop uitzoekwerk. De kans is groot dat u in aanmerking komt voor schadevergoeding. Deel uw verhaal met ons. Wij bellen u terug om het auto-ongeluk en uw recht op schadevergoeding te bespreken. Ook kunnen wij dan voorbereidingen treffen om de schadeclaim op te stellen.

Aanrijding tussen twee auto’s

Wanneer er sprake is van een auto – auto aanrijding, is het van belang te achterhalen wie de verkeersregels heeft overtreden. Is de politie aanwezig geweest bij het ongeval? Dan is er hoogstwaarschijnlijk proces – verbaal opgemaakt.

Hieruit zal direct blijken:

 • Wie de schuldige is (wie aansprakelijk is);
 • Wie uw schade moet vergoeden.

Politierapport opvragen

Wij kunnen het politierapport voor u opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vervolgens kunnen wij voor u de tegenpartij aansprakelijk stellen, zodat u zelf geen juridische brieven hoeft te schrijven. Onze verkeersongeval juristen behandelen dagelijks zaken waarbij er sprake is van letsel na een auto-ongeluk.

Indien beide bestuurders een verkeersfout hebben gemaakt, hebben beide partijen schuld en zal er per partij een gedeeltelijke letselschade uitkering plaatsvinden.

Aanrijding auto – scooter

Bent u als automobilist in botsing gekomen met een scooter of brommer? Onderzoek zal uitwijzen wie er aansprakelijk is. Beiden partijen dienen zich aan de verkeersregels te houden. Bij een aanrijding auto met scooter is degene die geen voorrang heeft verleend, aansprakelijk voor alle schade. Verklaringen van politie en/of eventuele getuigen spelen hierbij een sleutelfactor. Dit versterkt het bewijs wat nodig is om probleemloos uw schadebedrag uitgekeerd te krijgen.

Aanrijding auto met ander voertuig

Bent u tijdens de autorit aangereden door een ander voertuig? Aan de hand van de verkeersregels wordt bepaald wie er aansprakelijk is. Zo kunt u bijvoorbeeld in botsing komen met een motor, tram of bus.

Proces Verbaal opvragen

Uit het Proces Verbaal van de politie zal blijken wie schuldig is aan het ongeval. Dit politierapport kunnen wij kosteloos voor u opvragen. Blijkt uit het verbaal dat de andere weggebruiker schuldig is? Daarna:

 • Direct de tegenpartij aansprakelijk stellen
 • Samen met u de schade vaststellen
 • Een vergoeding eisen bij de tegenpartij
 • Ervoor zorgen dat dit bedrag op uw bankrekening wordt bijgeschreven

Goed om te weten:

 • verlies van inkomen / salaris wordt gecompenseerd
 • kosten ziekenhuisopname, huisarts, reiskosten worden vergoed
 • zeer snel een voorschot op de volledige schadevergoeding

U kunt direct contact met ons opnemen voor hulp en advies bij het claimen van uw schadevergoeding. Dat bespaart u een hoop extra werk en tijd. Bovendien claimen onze juristen de maximale schadevergoeding bij de tegenpartij.
Daardoor voorkomt u dat u in de toekomst toch nog met schadeposten blijft zitten. Als u contact met ons opneemt, nemen wij uw zaak meteen in behandeling. Wij zorgen snel voor een vergoeding van de volledige schade. Voor slachtoffers met letsel werken wij kosteloos.

Kettingbotsing

De algemene regel is dat de automobilist die achterop de auto van de andere bestuurder botst aansprakelijk is. Automobilisten dienen voldoende afstand te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld: plotseling hard rammen zonder aanleiding) dient het ongeval verder onderzocht te worden.

Whiplash na auto-ongeluk

Na een auto-ongeluk is de kans op lichamelijke klachten groot. Bij een achterop botsende auto kunnen er door de harde klap nekklachten optreden. Bezoek zo snel mogelijk uw huisarts. De kans bestaat dat u een whiplash heeft opgelopen. U wilt zo snel mogelijk beter worden. Desondanks brengt dit type letsel vaak hoge kosten met zich mee. Deze kosten zal de tegenpartij aan u moeten vergoeden. Een huisartsbezoek verkleint de kans op juridische discussies achteraf.

Geschil met de verzekeraar van de tegenpartij

Bij geschillen met de andere partij is het inschakelen van een letselschade advocaat in veel gevallen niet noodzakelijk. Meestal komen partijen er uit zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Bij onoverbrugbare geschillen met de verzekeraar van de tegenpartij, kunnen wij in sommige gevallen bij de rechtbank een deelgeschillenprocedure starten. Bij een geschil over de schade n.a.v. een auto-ongeluk is een advocaat dan ook niet altijd absolute noodzaak. Lees meer over het onderwerp geschil met de verzekeraar. Indien de verzekeraar van de tegenpartij u geen schadevergoeding wil betalen of de aangeboden compensatie is te laag, dan zetten wij alles op alles om uw volledige claim alsnog zo snel mogelijk toegekend te krijgen. Wij voeren dagelijks discussies met verzekeraars. Binnenkort geen zorgen meer over juridische kwesties? Wij staan klaar om u te helpen.

Meer juridische informatie over auto-ongeluk

Kijk hieronder voor meer nuttige informatie:

 • Voertuig onverzekerd
 • Dader onbekend
 • Dader doorgereden
 • Soorten letsel na auto-ongeluk
 • Meerdere betrokken partijen

Onverzekerd

In Nederland dient iedere automobilist WA-verzekerd te zijn. Dat is wettelijk verplicht. Als u desondanks door een onverzekerd voertuig bent aangereden, is het doorgaans mogelijk om bij het Waarborgfonds Motorverkeer een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Wij doorlopen deze procedure voor u, indien u dat wenst.

Dader onbekend

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw schade vergoed krijgen door een aanvraag in te dienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Soorten letsel na auto-ongeluk

Bij een kop-staart botsing is er vaak sprake van een “whiplash”. De meest voorkomende klachten zijn: pijn in uw nek, hoofdpijn, duizeligheid. Lees meer over whiplash klachten. Verder kunt u bij een auto-ongeluk te maken krijgen met botbreuken, kneuzingen, verwondingen, blauwe plekken, rugletsel of hersenletsel.

Meerdere betrokken partijen

Frontale aanrijding of zijaanrijding: de partijen die een verkeersovertreding hebben gemaakt, zijn aansprakelijk voor de schade van de personen die daaronder lijden. Het helpt (in juridische zin) enorm wanneer u als slachtoffer getuigen kunt aanwijzen die bereid zijn om een schriftelijke verklaring af te leggen. Kettingbotsing: in de meeste gevallen geldt: degene die op de voor hem rijdende auto botst, is aansprakelijk voor de schade van die voor hem rijdende auto.

Complete schadevergoeding voor automobilisten

Heeft u zelf geen schuld aan het ongeval? Dan heeft u in ieder geval recht op schadevergoeding. Ook wanneer er sprake is van gedeeltelijke schuld. Aan de hand van specifieke vragen weten wij voor automobilisten met letsel keer-op-keer de maximale schadevergoeding te claimen.

Zo werkt het:

 • 1. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk
 • 2. Wij brengen uw huidige en toekomstige schade nauwkeurig in kaart
 • 3. Uit die berekening komt de totale schade voort
 • 4. Dit totaalbedrag nemen wij op in de schadeclaim
 • 5. De schadeclaim sturen wij naar de (verzekeraar van de) tegenpartij
 • 6. Deze partij dient deze vordering onmiddellijk te voldoen

Slotfase letselschadetraject

Bij de eindfase van het letselschadetraject wordt de volledige schadevergoeding rechtstreeks naar uw bankrekening overgemaakt.

De schadevergoeding voor automobilisten bestaat uit:

 • Kosten herstellen autoschade
 • Kosten vervangend vervoer
 • Vergoeding eigen risico en kosten opname ziekenhuis / overige medische kosten
 • Vergoeding voor mislopen van loon (doordat u bijv. tijdelijk minder kunt werken)
 • Vergoeding voor inschakelen hulp bij huishouding, boodschappen, vervoer van kinderen
 • Vergoeding voor inschakelen hulp bij werkzaamheden tuin, onderhoud van huis
 • Schade verhalen i.v.m. studievertraging
 • Smartengeld
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Let op: verder alle kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben

Kosteloos schade verhalen? Wij verlenen gratis juridische bijstand bij letselschade. Als wij uw zaak in behandeling nemen, kost u dat niets. Hier ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring van.

Smartengeld claimen

Na een auto-ongeluk met letsel, waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u recht op smartengeld. Dit is de vergoeding voor vermindering van de levensvreugde en bestaat uit vele componenten. De hoogte van het smartengeld is o.a. afhankelijk van de ernst van het letsel en de duur van het herstel. Vraag ons om meer informatie hierover. Tip: noteer alle schadeposten vanaf dag 1 al in een dagboekje. Het is mogelijk om snel een voorschot uitbetaald te krijgen.

Letsellijn

 • 1. Wij stellen voor u de (verzekeraar van de) tegenpartij aansprakelijk;
 • 2. We voeren de juridische discussie voor u;
 • 3. Ook maken wij een totaalberekening van uw schade;
 • 4. Tot slot zorgen wij ervoor dat al uw schade wordt vergoed.

Neem contact met ons op voor gratis juridische hulp

Bent u met de auto aangereden, door een andere automobilist, scooter, brommer of ander voertuig? Heeft u letsel? Wij nemen dan dezelfde dag nog contact met u op om het ongeval te bespreken.

Letselschade claimen?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel ons of vul onderstaande formulier in.
* Verplichte velden
loading
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

OVER LETSELLIJN

Waarom kiezen voor Letsellijn?

Wij zijn een groep enthousiaste en gekwalificeerde letselschade-experts op één lijn die samen hard werken aan de juridische dienstverlening van heden.
Check Icon
Gratis intake en dienstverlening
Check Icon
Wij komen u thuis bezoeken
Check Icon
Snel, persoonlijk en begrijpelijk advies
Check Icon
Maximale schadevergoeding
Check Icon
MKB-loonschade verhalen
Lees meer

Wij kunnen namens u de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen en kosteloos uw schade verhalen.

Deze website maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij verzamelen gegevens conform onze privacyverklaring.
Accepteren